Načítám...

Ing. arch. Yvona JANKOVÁ, CSc.

vystudovala architekturu na ČVUT v Praze a navázala vědeckou kandidaturou v oboru Dějiny architektury.

Věnuji se architektuře a symbióze historického prostředí s novodobou výstavbou, urbanismem, a životním prostředím. Pracovala jsem v památkové péči a na Ministerstvu kultury. Již ve druhém volebním období jsem aktivním členem Komise pro územní rozvoj Prahy 4, kde uplatňuji své zkušenosti a znalosti z předchozího působení ve stavebnictví, ze spolupráce s orgány státní správy a samosprávy, z výuky na vysoké škole. Sleduji také odstraňování bariér i překážek a nové možnosti pro handicapované. Záleží mi na rozvoji Prahy 4, jeho koncepci, účelnosti, a vytváření města pro příjemný život.