Načítám...

Mgr. Jana ŠTROSOVÁ

je středoškolská pedagožka a členka Komise Rady hl. m. Prahy pro školství.

Zkušenosti s komunální politikou jsem sbírala v průběhu let jako členka Komise MA 21 a Komise sociální MČ Praha 4 a dále také jako členka magistrátní komise pro školské granty. Řadu let také zastupuji MČ P4 a Hl. m. Prahu ve školských radách. V příštím volebním považuji ze svého pohledu za důležité rozšířit počet míst ve středním všeobecném i odborném vzdělávání v Praze, udržet a rozšířit finančně dostupné mimoškolní aktivity pro děti v hlavním městě a v neposlední řadě hledat nové cesty, jak propojit vysoké školy a jejich inovační aktivity s potřebami Prahy.