Načítám...

Václav Horčička: Školství v centru pozornosti

27. 9. 2023

Jednou z hlavních oblastí působnosti Městské části Praha 4 je školství. Jsme zřizovatelem 21 základních a 23 mateřských škol. Financování jejich provozu vč. investic je podstatnou složkou našeho rozpočtu. Celkem do této oblasti ročně směřuje zhruba 250 milionů korun, tedy  téměř 20 % výdajů městské části. I když jde o v měřítku městské části obrovskou částku a ledacos se mění k lepšímu, neznamená to, že by se školství nepotýkalo s problémy. 

Přetížené střední školy 

Složitá je zejména situace v přijímání žáků/žaček na střední školy, kde v posledních letech panuje značný převis poptávky nad nabídkou volných míst. Občané se oprávněně ptají, proč minulé politické reprezentace na celostátní i pražské úrovni nevyvodily patřičné závěry z demografického vývoje. Mělo být zřejmé, že pokud roste porodnost, lze očekávat postupné zvýšení počtu uchazečů na všech stupních a typech škol. Ačkoli je zřizovatelem středních škol hlavní město Praha a městská část zde má jen velmi omezené možnosti, budeme se ve spolupráci s našimi koaličními partnery v zastupitelstvu hl. m. Prahy snažit přispět k řešení tohoto palčivého problému. Jednou z možností je pokusit se pro tento záměr získat zpět budovy ještě nedávno využívané sloučenými základními školami. Prosazovat budeme koncepční řešení situace, jehož podkladem by měla být odborná analýza potřeb segmentu středního školství v dalších letech. Měli bychom vytvořit takové prostředí, které dětem umožní plně využít jejich vzdělávacího potenciálu.

Modernizace základních škol

 Vedle výše uvedeného budeme podporovat modernizaci základního školství na území naší městské části.  Změny v takzvaném rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání vedou mimo jiné k postupnému zavádění předmětu Nová informatika na prvním i druhém stupni. Prosazujeme, aby městská část vyšla ještě více vstříc potřebám škol při zavádění tohoto předmětu. Některé školy je  třeba dále podpořit při pořizování nutného technického vybavení a v hledání kvalifikovaných učitelů. Vedle toho je nutné pokračovat v investicích do školních nemovitostí, zejména pak v oblasti snižování energetické náročnosti budov.

Bezpečnost dětí

V posledních měsících se také zintenzivnily problémy v oblasti bezpečnosti dětí. Čas od času se jim věnují i média. Objevují se skupiny dětí, které vyvolávají potyčky s vrstevníky a to zejména v okolí obchodního centra Westfield Chodov (MČ Praha 11). Problém se však dotýká i sousedních městských částí. Budeme proto podporovat aktivní přístup vedení MČ Praha 4 k řešení této situace, zejména pak otevřenou komunikaci se školami a rodičovskou veřejností.