Načítám...

Tomáš Kaplan: Nusle sobě aneb kde vlastně leží a sídlí Praha 4

27. 9. 2023

Celkem by mě i zajímalo, kolik z občanů Prahy 4 tuší, jak vypadají symboly naší městské části, jak vznikl její historický znak a jaký původ má prapor městské části Praha 4. 

Městská část Praha 4 používala od svého vzniku až do roku 1997 jako svůj znak historický znak města Nusle, od roku 1998 používá naše městská část znak nový. Vlajkou Prahy 4 zůstal do dnešního dne historický prapor Nuslí s modrým, zeleným a bílým pruhem. Historicky a tradičně sídlilo vedení Prahy 4 v secesní budově bývalé Nuselské radnice v Táborské ulici, kterou zdobil a do dnešního zdobí v průčelí nápis Nusle sobě. 

Ačkoli znak, prapor a také radnici měla Praha 4 zděděnou po městu Nusle, její dnešní obyvatelé, kterých je už téměř stotřicet tisíc, žijí a bydlí také v katastrálních územích Braník, Hodkovičky, Krč, Lhotka a Podolí a částečně také v katastrálních územích Michle, Záběhlice a Vinohrady. Také z důvodu rozlehlosti a různého historického vývoje jednotlivých míst nemá Praha 4 žádnou centrální část, žádné místo, které by občané Prahy 4 vnímali jako jejich správní a historické centrum. Kdysi snad tímto místem byly právě Nusle a okolí radnice a to do doby, kdy samotný úřad městské části v budově Nuselské radnice sídlil. Od roku 2011 tomu tak již bohužel není. 

Přestěhování radnice a sídla úřadu z vlastního historického domu do pronájmu za více než 60 milionů korun ročně, ke kterému došlo v roce 2011, je vůbec kapitolou samou pro sebe. Nejenže se jedná o zdaleka nejvyšší výdaj městské části, ale díky aktuální výši inflace se jedná také o výdaj meziročně nejvíce narůstající. To vše v situaci, kdy za těmi nejvýznamnějšími událostmi, jako jsou např. jednání zastupitelstva či svatební obřady, se úřad a zastupitelé vždy musí stěhovat zpět na Nuselskou radnici, protože nové sídlo úřadu u stanice metra Budějovická nemá dostatečně reprezentativní a kapacitně dostačující prostory. 

Nemám tušení, jakou ekonomickou úvahou se řídili ti, kteří kdysi rozhodovali o přestěhování úřadu městské části z vlastní budovy opatřené nápisem Nusle sobě do pronájmu u třetí osoby. Vím ale, že tento krok prospěch občanům naší městské části nepřinesl a příběh prázdné budovy s vyrytým nápisem Nusle sobě nekončí…